Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Άμστερνταμ"

Προς μια Συνολικότερη Άποψη της Διαδικασίας του Μάρκετινγκ Πόλεων

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Η εμφάνιση του μάρκετινγκ πόλεων ως μέρους μίας ευρύτερης αστικής πολιτικής γνωστής με τον όρο χωρικό...


Η εμπειρία πολεοδόμησης της περιφέρειας Westelijke Tuinsteden (Δυτικών κηπουπόλεων) του Άμστερνταμ

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Οι αστικές περιφέρειες, όπως και οι πόλεις, έχουν αλλάξει. Αυτή η αλλαγή δεν συσχετίζεται μονάχα με τις...


Παρακαλώ περιμένετε...