Αρχείο ανακοινώσεων

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το περιοδικό ΑΕΙΧΩΡΟΣ προγραμματίζει την έκδοση ειδικού τεύχους αφιερωμένου στα 30 Χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Παρακαλώ περιμένετε...