Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Νοέμβριος/2007

Ειδικό τεύχος - Αφιέρωμα

Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος

Τα άρθρα του ειδικού τόμου περιλαμβάνουν ένα μίγμα θεωρητικών και εμπειρικών διερευνήσεων, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση πτυχών του περιφερειακού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ελλάδα και θέτουν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα για συζήτηση. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία αποτελεσματικών περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, τους μηχανισμούς στήριξης και τις συγκεκριμένες πολιτικές που θα πρέπει να επιλεγούν για την πιο αποτελεσματική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια, ισορροπώντας ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και στην κοινωνική συνοχή, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και δημιουργώντας συνέργιες και συμπληρωματικότητες με τις άλλες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Θέματα πολιτικής

Σταυροδρόμια του σχεδιασμού

Παρακαλώ περιμένετε...