Αειχώρος 3(2) [5 - με νέα αρίθμηση]

Νοέμβριος/2004

Ειδικό τεύχος - Αφιέρωμα

Γεωπληροφορική

Επιμέλεια: Μαρίνος Κάβουρας, Ελευθερία Καρνάβου

Το τεύχος αυτό εστιάζεται στο θέμα της Γεωπληροφορικής και την εφαρμογή της μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών −ή ορθότερα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών−, αντλώντας υλικό από πρόσφατη ειδική ημερίδα "για νέους ερευνητές" που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (2004), μετά από περαιτέρω επεξεργασία.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Παρακαλώ περιμένετε...