Αειχώρος 23

Φεβρουάριος/2016

Ειδικό τεύχος -Αφιέρωμα

Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

 

Επιμέλεια: Χάρης Κοκκώσης, Ηλίας Μπεριάτος

Περιλαμβάνονται έξι (6) άρθρα με κρίση και ένα (1) άρθρο στην ενότητα Θέματα πολιτικής.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Θέματα πολιτικής

Παρακαλώ περιμένετε...