Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Μαϊος/2003

Οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν ολοένα και εντονότερα μια σειρά προκλήσεων που  απορρέουν από ευρύτερες αλλαγές και ανακατατάξεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και τη δυναμική της οικονομίας και κοινωνίας σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και  τοπικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές επιφέρουν αναδιαρθρώσεις στο χώρο επηρεάζοντας τη δυναμική του αγροτικού χώρου και των αστικών κέντρων, τις σχέσεις αστικού κέντρου - ενδοχώρας, την ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή δυναμική, καθώς και τις δομές των αστικών κέντρων και οικισμών. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται και ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού, η σχέση του με τις τομεακές πολιτικές και την αναπτυξιακή πολιτική γενικότερα, την  πολιτική για το περιβάλλον και την αναζήτηση μιας στρατηγικής για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
Αυτός ο προβληματισμός βρίσκεται στο κέντρο του επιστημονικού διαλόγου που αποσκοπεί να ενισχύσει το περιοδικό Αειχώρος, και που όπως προκύπτει από τα πολύ θετικά σχόλια για το πρώτο τεύχος, αποτελεί κεντρικό θέμα του επιστημονικής κοινότητας της χώρας  στα θέματα χωρικού σχεδιασμού. Στο δεύτερο αυτό τεύχος του περιοδικού συμπεριλήφθησαν άρθρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων χωρικού σχεδιασμού.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Θέματα πολιτικής

Κριτικές παρουσιάσεις

Απόψεις

Παρακαλώ περιμένετε...