Αειχώρος 15

Μαϊος/2011

Ειδικό τεύχος -Αφιέρωμα

Ζητήματα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ελληνικό χώρο

 Επιμέλεια: Γιάννης Ψυχάρης

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή άρθρων που παρουσιάστηκαν σε πρώτη μορφή στο 8ο συνέδριο της ελληνικής εταιρείας περιφερειακής επιστήμης με θέμα "Αστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Τάσεις και Προοπτικές". Τα άρθρα που παρουσιάζονται εδώ αφορούν στην αστική ανάπτυξη και πολιτική και αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της επιστημονικής συζήτησης πάνω σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Σταυροδρόμια του σχεδιασμού

Κριτικές παρουσιάσεις

Παρακαλώ περιμένετε...