Αειχώρος 14

Νοέμβριος/2010

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα

Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Επιμέλεια: Βασίλης Παππάς, Δημήτρης Κοτζίνος και Δημήτρης Σταθάκης

Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος, αποτελούν επιλογή εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στο 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (HellasGIs) το 2010 και δημοσιεύονται μετά από διαδικασία κρίσης.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Θέματα πολιτικής

Παρακαλώ περιμένετε...