Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Νοέμβριος/2002

Στο πρώτο τεύχος φιλοξενούνται προσκεκλημένες παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων θεμάτων όπως ο σχεδιασμός για τα μητροπολιτικά και τα αστικά κέντρα της Ελλάδας, το πλαίσιο άσκησης της πολιτικής για τη χωροταξία, η έρευνα για τη χωρική συνοχή, η χωρική πληροφορία, κ.λπ.. Πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το τμήμα με τις απόψεις για το σχεδιασμό στο οποίο φιλοξενούνται κείμενα και συνεντεύξεις με συντελεστές της σύγχρονης θεωρίας και πράξης του χωρικού σχεδιασμού στο διεθνή χώρο. Το τμήμα βιβλιοκρισίας παρουσιάζει στο ελληνικό επιστημονικό κοινό πρόσφατα βιβλία σε λιγότερο προσβάσιμους γλωσσικά χώρους με στόχο τον εμπλουτισμό της επιστημονικής σκέψης στη χώρα μας. Επίσης, ως ένδειξη της διάθεσης εμπλουτισμού των πηγών γνώσης με διάφορες μορφές τέχνης και τεχνολογίας, παρουσιάζει την κριτική μιας τηλεοπτικής σειράς ντοκυμαντέρ. Τέλος παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα πολιτικής που ενδεχομένως έχουν ευρύτερη απήχηση και ενδιαφέρον.

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Θέματα πολιτικής

Σταυροδρόμια του σχεδιασμού

Κριτικές παρουσιάσεις

Απόψεις

Παρακαλώ περιμένετε...