Σχετικοί Ιστοχώροι

Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

http://www.prd.uth.gr

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, ΑΠΘ

http://www.plandevel.auth.gr

Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

http://www.geo.aegean.gr

Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

http://www.geo.hua.gr

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

http://topa.gr

Τομέας Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ

http://ctomeas.web.auth.gr

Τομέας Πολεοδομίας και χωροταξίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

http://www.arch.ntua.gr/term/26

Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ), ΕΜΠ

http://www.survey.ntua.gr/el/geo


Ερευνητικά Ινστιτούτα/Μονάδες

Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ), Τομέας Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ

Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης [South and East European Development Center -SEED], Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ), Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών


 Επιστημονικοί Οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ΕΤΕΕΠΕ) [The European Regional Science Association (ERSA)]

Ένωση Ευρωπαϊκών Σχολών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [The Association of European Schools of Planning (AESOP)]


 Επιστημονικοί Σύλλογοι/Επιμελητήρια

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

http://www.tee.gr

Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)

http://www.sepox.gr/main.htm

Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ)

http://www.chorotaxia.gr/ ,http://www.poleodomia.gr/


Δημόσιοι Οργανισμοί

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)

Μετονομασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)                     (Δεν ανανεώνεται πλέον το περιεχόμενο)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

 

Εθνικό Κέντρο Τεμηρίωσης (ΕΚΤ)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE)

Περιοδικά (Ελληνόγλωσσα)

Χωρο-γραφίες,Επιστημονικό περιοδικό, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών

ΤΟΠΟΣ, Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών,Πάντειο Πανεπιστήμιo

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Σειρά ΙΙ: Θέματα Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας, ΤΕΕ

Περιβάλλον & Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

Νόμος και Φύση,Δίκαιο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης,  Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Παρακαλώ περιμένετε...