Παρόν Τεύχος

Αειχώρος 31

Αύγουστος/2020

Ειδικό τεύχος -Αφιέρωμα


για τα 30 χρόνια του
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
& Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιμέλεια: Παντολέων Σκάγιαννης

Περιλαμβάνονται οκτώ (8) άρθρα με κρίση και μία κριτική παρουσίαση βιβλίου

Άρθρα τεύχους

Εισαγωγή

Άρθρα

Κριτικές παρουσιάσεις

Παρακαλώ περιμένετε...