Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Παπαγεωργίου - Σεφερτζή Ρένα"

ΑΠΘ, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Μετασχηματισμοί στην Αρχιτεκτονική: Σκιαγραφούν νέα πρότυπα αστικού τοπίου;

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Στη σύγχρονη εποχή των Η/Υ και της κοινωνίας της πληροφορίας, η προβληματική και ή έρευνα στην...


Παρακαλώ περιμένετε...