Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Ιωάννου Βύρων"

, Ελλάδα

Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αστικού τοπίου

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Η παρούσα εργασία διερευνά τις βασικές παραμέτρους που επιδρούν στο μετα σχηματισμό των αστικών μορφών,...


Παρακαλώ περιμένετε...