Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Townshend Tim"

Newcastle University , Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο

Αστικά Τοπία Εγκατάλειψης και Βιώσιμη Αναζωογόνηση των αστικών κεντρικών περιοχών: Η περίπτωση του Newcastle Gateshead, Η.Β.

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Το Newcastle Gateshead, όπως και άλλες βιομηχανικές πόλεις της Βόρειας Αγγλίας, γνώρισε σταθερή μείωση του...


Παρακαλώ περιμένετε...