Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Roberts Marion"

University of Westminster , London, Ηνωμένο Βασίλειο

Τα κέντρα των πόλεων και η οικονομία της νυχτερινής ψυχαγωγίας στην Αγγλία: Χωρικοί Μετασχηματισμοί και προκλήσεις Αστικής Διακυβέρνησης

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Η ανησυχητική κατάσταση σε πολλά κέντρα των Βρετανικών πόλεων κατά τις νυκτε ρινές ώρες έχει προσελκύσει...


Παρακαλώ περιμένετε...