Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Μηλιώνης Σωτήριος"

, Ελλάδα

Προς μια Συνολικότερη Άποψη της Διαδικασίας του Μάρκετινγκ Πόλεων

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Η εμφάνιση του μάρκετινγκ πόλεων ως μέρους μίας ευρύτερης αστικής πολιτικής γνωστής με τον όρο χωρικό...


Παρακαλώ περιμένετε...