Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Αρβανιτίδης Πασχάλης Α."

, Ελλάδα

Το τσελιγκάτο ως θεσμός διακυβέρνησης των βοσκοτόπων: Μελέτη περίπτωσης

Τεύχος : Αειχώρος 25

Οι βοσκότοποι αποτελούν ένα κλασικό παράδειγμα κοινών πόρων ανοιχτής πρόσβασης, οι οποίοι στις μέρες μας...


Από την κρίση στα κοινά: Ζητήματα αυτοδιαχείρισης στον αγροτικό τομέα

Τεύχος : Αειχώρος 21

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν μια κλασική περίπτωση κοινών, των οποίων η υπεράντληση και κακοδιαχείριση...


Λειτουργικές Αστικές Περιοχές: μία προσπάθεια προσδιορισμού της οικονομικής επιρροής των ελληνικών αστικών κέντρων

Τεύχος : Αειχώρος 15

Αν και περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του πλανήτη ζουν σε αστικές περιοχές, δεν υπάρχει ένας κοινά...


Η λειτουργία της Αγοράς Ακινήτων μέσα από το Πρίσμα των Αυθεντικών Θεσμικών Οικονομικών: Μια Θεωρητική Προσέγγιση

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Η εργασία αντλεί στοιχεία από τη σχολή των αυθεντικών θεσμικών οικονομικών για να αναπτύξει ένα...


Παρακαλώ περιμένετε...