Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Τριανταφυλλόπουλος Νίκος"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ , Ελλάδα

Οι νέες "προνομιακές" σχέσεις της αγοράς ακινήτων με την αστική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό

Τεύχος : Αειχώρος 15

Όλο και περισσότερο γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις μιας νέας πραγματικότητας, η οποία αφορά το...


H συμπεριφορά των αγοραστών κατοικίας κατά την περίοδο 2004-2007

Τεύχος : Αειχώρος 13

Κατά την περίοδο 2004-2007 σημειώθηκε κορύφωση της παραγωγής κατοικίας στα αστικά κέντρα της χώρας. H κατασκευή...


Η Κρίση της Αγοράς Γραφείων της Αθήνας: Μια Ερμηνευτική Προσέγγιση

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι κύριοι μακροοικονομικοί, μικροοικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες που...


Παρακαλώ περιμένετε...