Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό και την Κληρονομιά: ο σχεδιασμός για όλους

Τεύχος : Αειχώρος 31

Το άρθρο εξετάζει το ζήτημα της προσβασιμότητας στο πολιτιστικό αγαθό (πολιτισμός και κληρονομιά)...


Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες, Σύγχρονες Τάσεις

Τεύχος : Αειχώρος 30

Εισαγωγικό σημείωμα για το Ειδικό Τεύχος "Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες,...


Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες

Τεύχος : Αειχώρος 24

(χωρίς περίληψη)


Νέα Υόρκη: Μια ταινία ντοκυμαντέρ (1999), τηλεοπτική σειρά PBS

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Συνέντευξη με τον Greg Ashworth

Τεύχος : Αειχώρος 12


Συνέντευξη με την Rachele Alterman

Τεύχος : Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Συνέντευξη με τον Hans Mastop

Τεύχος : Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Συνέντευξη με τον Klaus Kunzmann

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Παρακαλώ περιμένετε...