Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Βλαστός Θάνος"

, Ελλάδα

Προσεγγίζοντας το ζήτημα της βιωσιμότητας περιαστικών ποδηλατικών υποδομών μεγάλου μήκους με χρήση Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους: Η ποδηλατική σύνδεση Ναυπλίου-Άργους

Τεύχος : Αειχώρος 28

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία εστιάζεται στη διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας ποδηλατικής...


Εμπόδια για τη συμμετοχή των κατοίκων σε σχεδιασμούς βιώσιμης κινητικότητας: H περίπτωση του τραμ στην Αθήνα

Τεύχος : Αειχώρος 5(2) [9 - με νέα αρίθμηση]

Η ευρωπαϊκή πολιτική με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα, που σημαίνει μετακινήσεις πιο ανθρώπινες και...


Aναζητώντας τη Μορφή της Βιώσιμης Πόλης: Κριτική Προσέγγιση του Συμπαγούς Πολεοδομικού Μοντέλου

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Την τελευταία δεκαετία, ο όρος "συμπαγής πόλη" συναντάται σε μεγάλο αριθμό κειμένων πολεοδομικής...


Παρακαλώ περιμένετε...