Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Μπεριάτος Ηλίας"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Τεύχος : Αειχώρος 23

Η σύγχρονη στροφή στα θέματα πολιτικής σε σχέση με τον θαλάσσιο χώρο δημιουργεί προκλήσεις και ερωτήματα...


Η διακήρυξη της Στυμφαλίας και το έλλειμμα πολιτικής τοπίου στην Ελλάδα.

Τεύχος : Αειχώρος 19

Δεν υπάρχει περίληψη


Δελαδέτσιμας Π-Μ (2009), Ασφαλείς Πόλεις, Αθήνα: Εξάντας

Τεύχος : Αειχώρος 13

Παρουσίαση του βιβλίου: Οι Ασφαλείς Πόλεις του Παύλου-Μαρίνου Δελλαδέτσιμα, 2009 , Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα


Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνό-τοπικο-ποιημένα αστικά" τοπία: Η περίπτωση της Αθήνας 2004

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Το παρόν άρθρο αφορά στην διερεύνηση των μετασχηματισμών του αστικού τοπίου στην εποχή της οικονομικής...


Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: Η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Σχεδιασμός και διαχείριση προστατευομένων περιοχών στην Ελλάδα: Θεσμικές εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές

Τεύχος : Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Στην Ελλάδα η προστασία της φύσης μέσα από μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική εί ναι μια σχετικά...


Διεθνής Ένωση Πολεοδόµων-Χωροτακτών International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), 38ο Συνέδριο Αθήνα -Βόλος, 19 -29 Σεπτεµβρίου 2002

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Παρακαλώ περιμένετε...