Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Μαντάς Νεοκλής"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό και την Κληρονομιά: ο σχεδιασμός για όλους

Τεύχος : Αειχώρος 31

Το άρθρο εξετάζει το ζήτημα της προσβασιμότητας στο πολιτιστικό αγαθό (πολιτισμός και κληρονομιά)...


Παρακαλώ περιμένετε...