Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Αγγελίδου Μαργαρίτα"

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ερευνητική Μονάδα URENIO, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Στρατηγικός Αστικός Σχεδιασμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης υπό το πρίσμα της Αστικής Ανθεκτικότητας

Τεύχος : Αειχώρος 27

Στόχος του άρθρου είναι η χρηστική αποτίμηση των γεγονότων που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του...


Παρακαλώ περιμένετε...