Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Τράμπα Αναστασία"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και η Συσχέτιση με το Θεσμικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού: ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα

Τεύχος : Αειχώρος 31

Η διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας στις αστικές περιοχές αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την...


Παρακαλώ περιμένετε...