Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Τσιλιμίγκας Γιώργος"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γεωγραφίας, Αθήνα, Ελλάδα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τεύχος : Αειχώρος 26

Στόχος του άρθρου είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο χωροταξικός σχεδιασμός και...


Παρακαλώ περιμένετε...