Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Ασπρογέρακας Ευάγγελος"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Ελλάδα

Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης

Τεύχος : Αειχώρος 31

Κοινή διαπίστωση αποτελεί η, διαχρονικά, μη επαρκής σύμπλεξη η οποία διέπει το ρόλο και τη σχέση των...


Πολιτική Στρατηγικών Παρεμβάσεων και Χωρική Διακυβέρνηση: η περίπτωση του «Ελληνικού»

Τεύχος : Αειχώρος 31

Η περίπτωση της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του "Ελληνικού" αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα...


ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΡΓΑΛΕΙA και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Τεύχος : Αειχώρος 26

Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στον αστικό σχεδιασμό αποτελούν κατεύθυνση πολιτικής της ΕΕ η οποία από την...


Παρακαλώ περιμένετε...