Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Νάκου Παναγιώτα"

, Τρίκαλα, Ελλάδα

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon

Τεύχος : Αειχώρος 25

Η επιτυχημένη εδραίωση του συνεταιριστικού μοντέλου δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη διαδικασία. Δεν υπάρχει...


Παρακαλώ περιμένετε...