Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Δούκισσας Λεωνίδας"

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Γεωγραφίας, Αθήνα, Ελλάδα

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Διαχείριση Υδατικών Πόρων στις Νησιωτικές Περιοχές των Κυκλάδων: Η Περίπτωση της Άνδρου

Τεύχος : Αειχώρος 27

Πολλοί κίνδυνοι που καλούνται να διαχειριστούν τα νησιωτικά συστήματα είναι αλληλένδετοι με την...


Παρακαλώ περιμένετε...