Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Βαλεριάνου Κωνσταντίνα"

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Αθήνα, Ελλάδα

Προσεγγίζοντας τις πολιτικές για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τεύχος : Αειχώρος 26

Η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου, για τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...


Παρακαλώ περιμένετε...