Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Καλλιώρας Δημήτρης"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης

Τεύχος : Αειχώρος 31

Κοινή διαπίστωση αποτελεί η, διαχρονικά, μη επαρκής σύμπλεξη η οποία διέπει το ρόλο και τη σχέση των...


Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες, Σύγχρονες Τάσεις

Τεύχος : Αειχώρος 30

Εισαγωγικό σημείωμα για το Ειδικό Τεύχος "Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες,...


Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες

Τεύχος : Αειχώρος 24

(χωρίς περίληψη)


Εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των ελληνικών νομών, 1995-2005: Διερεύνιση της ύπαρξης σύγκλισης κατά ομάδες

Τεύχος : Αειχώρος 15

Η αποτίμηση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ επιμέρους χωρικών ενοτήτων–οικονομιών και η...


Ανιχνεύοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η κατάργηση των τεχνητών εμποδίων διασυνοριακής αλληλεπίδρασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε...


Πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των Νέων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η ετερογενής επίδραση της Γεωγραφίας

Τεύχος : Αειχώρος 5(2) [9 - με νέα αρίθμηση]

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της επίδρασης της γεωγραφίας στα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των...


Παρακαλώ περιμένετε...