Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Θεοδωρά Γιώτα Κ."

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ, Αθήνα, Ελλάδα

Τάσεις εξέλιξης στο δίκτυο των αστικών κέντρων της Ελλάδας

Τεύχος : Αειχώρος 15

Στο πλαίσιο των χωρικών εξελίξεων που αναπτύσσονται στον Ευρωπαϊκό και στον Ελληνικό χώρο, έντονος είναι ο...


Τυπολόγηση των Ελληνικών Πόλεων με Κριτήρια Περιφερειακής Εμβέλειας

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Στη σύγχρονη εποχή οι πόλεις, με την ευρύτερη περιοχή τους, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως οι κύριοι...


Παρακαλώ περιμένετε...