Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Σοφία Δημογιάννη"

Θεσσαλίας, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης , Ελλάδα

Από την κρίση στα κοινά: Ζητήματα αυτοδιαχείρισης στον αγροτικό τομέα

Τεύχος : Αειχώρος 21

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν μια κλασική περίπτωση κοινών, των οποίων η υπεράντληση και κακοδιαχείριση...


Παρακαλώ περιμένετε...