Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Νασιώκα Φωτεινή "

Θεσσαλίας, Οικονομικών Επιστημών, Βολος, Ελλάδα

Το τσελιγκάτο ως θεσμός διακυβέρνησης των βοσκοτόπων: Μελέτη περίπτωσης

Τεύχος : Αειχώρος 25

Οι βοσκότοποι αποτελούν ένα κλασικό παράδειγμα κοινών πόρων ανοιχτής πρόσβασης, οι οποίοι στις μέρες μας...


Από την κρίση στα κοινά: Ζητήματα αυτοδιαχείρισης στον αγροτικό τομέα

Τεύχος : Αειχώρος 21

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν μια κλασική περίπτωση κοινών, των οποίων η υπεράντληση και κακοδιαχείριση...


Παρακαλώ περιμένετε...