Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Πετράκος Γιώργος"

ΠΘ, ΤΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Geographies of Growth and Integration in Europe: οld and new challenges for regional policy

Τεύχος : Αειχώρος 31

This paper examines the evolution of theoretical and empirical knowledge related to spatial inequalities and unbalanced growth, discussing the rise and decline of schools of thought and the...


Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία των συνόρων

Τεύχος : Αειχώρος 12

Μέσα από το παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών παραμέτρων για τη διατύπωση ενός θεωρητικού...


Εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των ελληνικών νομών, 1995-2005: Διερεύνιση της ύπαρξης σύγκλισης κατά ομάδες

Τεύχος : Αειχώρος 15

Η αποτίμηση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ επιμέρους χωρικών ενοτήτων–οικονομιών και η...


Λόης Λαμπριανίδης (επιμ.) (2008), The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries, Ashgate Publishing Limited

Τεύχος : Αειχώρος 12

Παρουσίαση του βιβλίου "The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries" που εκδόθηκε το 2008 από τον...


Εισαγωγή 6(2)

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ελληνική Περιφέρεια: Μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Το άνοιγμα των αγορών στον διεθνή ανταγωνισμό, η ένταξη στο παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα χωρών χαμηλού...


Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο αυτό εξετάζει το ύψος και την εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα με τη χρήση ενός...


Παρακαλώ περιμένετε...