Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ"

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΟΠΑ, ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα

Συγκριτική Εξέταση των Λογισμικών Χωρικής Οικονομετρίας

Τεύχος : Αειχώρος 27

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα διαθέσιμα λογισμικά στο πεδίο της χωρικής οικονομετρίας, τα οποία...


Παρακαλώ περιμένετε...