Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Γουργιώτης Ανέστης "

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μηχ. Χωροταξίας, Αθήνα, Ελλάδα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τεύχος : Αειχώρος 26

Στόχος του άρθρου είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο χωροταξικός σχεδιασμός και...


Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Τεύχος : Αειχώρος 23

Μετά τη δημοσίευση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως πλαισίου...


Η Συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο.

Τεύχος : Αειχώρος 19

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως θεματοφύλακας αξιών, έχει πραγματοποιήσει από την ίδρυσή του, ένα ιδιαίτερα...


Η διαχείριση του τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού.

Τεύχος : Αειχώρος 19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τοπίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο δημοσίου ενδιαφέροντος σε περιβαλλοντικό, οικονομικό,...


Χάρτα για την Ανάπτυξη του Ορεινού Χώρου

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η απουσία εξειδικευμένης εθνικής πολιτικής για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ορεινού χώρου δεν επέτρεψε...


Παρακαλώ περιμένετε...