Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Ψυχάρης Γιάννης"

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα, Ελλάδα

Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης - ERSA)(2010-2012)

Τεύχος : Αειχώρος 15

Παρουσίαση συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA) την περίοδο 2010-2012


Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: Αποτίμηση και προοπτικές

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που...


Συνέντευξη με τον Alex Anas

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Συνέντευξη με τον Harvey Armstrong

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Σε συνέντευξη με τον Mashahisa Fujita

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA), 46ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο (αναγγελία) Βόλος, 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2006

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA), 44ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πόρτο, 25-29 Αυγούστου 2004

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA), 45ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Άμστερνταμ, 23-27 Αυγούστου 2005

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA), 43ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Jyvaskyla, 27-31 Αυγούστου 2003

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή συνοχή

Τεύχος : Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει εκτενώς το δημοσιονομικό πλαίσιο της νέας...


« 1 2 »

Εμφανίζονται 1 - 10 από 11 (2 Σελίδες)

Παρακαλώ περιμένετε...