Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Μιμής Άγγελος"

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα, Ελλάδα

Συγκριτική Εξέταση των Λογισμικών Χωρικής Οικονομετρίας

Τεύχος : Αειχώρος 27

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα διαθέσιμα λογισμικά στο πεδίο της χωρικής οικονομετρίας, τα οποία...


Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών

Τεύχος : Αειχώρος 5(2) [9 - με νέα αρίθμηση]

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται μια μέθοδος υπολογισμού των περιοχών αγοράς των υποκαταστημάτων μιας τράπεζας...


Παρακαλώ περιμένετε...