Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Τασοπούλου Αναστασία"

ΑΠΘ, Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τεύχος : Αειχώρος 20

Το άρθρο, με βάση τα ευρήματα συνεχιζόμενης έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON,...


Προσεγγίζοντας τη διακυβέρνηση και τα θεωρητικά της διλήμματα

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη θεωρητική μελέτη της διακυβέρνησης, συστηματοποιώντας την εκτενή...


Παρακαλώ περιμένετε...