Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Κοτζαμάνης Βύρων"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Το Μετρό και η πόλη της Θεσσαλονίκης: Eπιπτώσεις στην Αστική και Εργασιακή Γεωγραφία

Τεύχος : Αειχώρος 17

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στις περιοχές...


Παρακαλώ περιμένετε...