Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Σαλάτα Κωνσταντίνα- Δήμητρα"

ΑΠΘ, Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Βέροια, Ελλάδα

Πράσινη Yποδομή: Ανασκόπηση της συμβολής στις αστικές περιοχές και διερεύνηση των προβλέψεων του ελληνικού συστήματος σχεδιασμού

Τεύχος : Αειχώρος 27

Καθώς οι πόλεις αναζητούν να υιοθετήσουν πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση...


Το Μετρό και η πόλη της Θεσσαλονίκης: Eπιπτώσεις στην Αστική και Εργασιακή Γεωγραφία

Τεύχος : Αειχώρος 17

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στις περιοχές...


Παρακαλώ περιμένετε...