Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Ασπρογέρακας Ευάγγελος "

ΕΑΠ, ΠΣΠ, Αθήνα, Ελλάδα

Οργανωμένη πολεοδομική ανάπτυξη. Η εμπειρία του Αμβούργου: από τη δεκαετία του 1950 στο πέρασμα στον 21ο αιώνα

Τεύχος : Αειχώρος 16

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της οργανωμένης ανάπτυξης πολεοδομικών ενοτήτων στο πλαίσιο των...


Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Πολιτική και χωρικές συσχετίσεις

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Η δημόσια διοίκηση, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, υιοθετεί σταδιακά εφαρμογές...


Παρακαλώ περιμένετε...