Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Καμούτση Παρασκευή"

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών , Αθήνα, Ελλάδα

Επεκτάσεις σχεδίου, πολεοδομική χωρητικότητα και βαθμός οικιστικού κορεσμού στην Αθήνα, 1984-2004

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συστηματικής καταγραφής του μεγέθους και της γεωγραφικής...


Παρακαλώ περιμένετε...