Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Βενιέρης Στέφανος"

ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας , Ελλάδα

Ανιχνεύοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η κατάργηση των τεχνητών εμποδίων διασυνοριακής αλληλεπίδρασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε...


Παρακαλώ περιμένετε...