Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Σταμπουλής Γιώργος"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Ελλάδα

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon

Τεύχος : Αειχώρος 25

Η επιτυχημένη εδραίωση του συνεταιριστικού μοντέλου δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη διαδικασία. Δεν υπάρχει...


Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Η έννοια του συστήματος καινοτομίας επαναπροσεγγίζεται ξεκινώντας από την έννοια του "συστήματος". Η...


Παρακαλώ περιμένετε...