Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περ/κης Ανάπτυξης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Κεντρικότητα και Αστικό Αποτύπωμα των Ελληνικών Μικρομεσαίων Πόλεων

Τεύχος : Αειχώρος 29

Η εξέλιξη της ελληνικής μικρομεσαίας πόλης, στηρίζεται σε δύο αντίρροπα πλαίσια: τη χωρική συγκράτηση...


Ο Συντελεστής Δόμησης ως κρίσιμη χωρική μεταβλητή σχεδιασμού: Το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης

Τεύχος : Αειχώρος 27

Χρησιμοποιώντας την Αλεξανδρούπολη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς, προκύπτει ότι η ανάλυση των ΣΔ...


Οι πόλεις "Ολοκληρωμένου Oικοσυστήματος" στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. Ουτοπία ή εφικτή προοπτική;

Τεύχος : Αειχώρος 16

Για την ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος της σχέσης πόλης - περιβάλλοντος, μια νέα έννοια έχει προκύψει...


Παρακαλώ περιμένετε...