Άρθρα που καταχωρήθηκαν από τον συγγραφέα "Γοσποδίνη Άσπα"

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. ΜΧΠΠΑ, Βόλος, Ελλάδα

Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνό-τοπικο-ποιημένα αστικά" τοπία: Η περίπτωση της Αθήνας 2004

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Το παρόν άρθρο αφορά στην διερεύνηση των μετασχηματισμών του αστικού τοπίου στην εποχή της οικονομικής...


Τα τοπία των οικονομιών πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στις ελληνικές πόλεις

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο αφορά στις οικονομίες πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στη μεταβιομηχα νική πόλη και εξετάζει το...


Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: Η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Introduction - The Post-Industrial City:New Economies, Spatial Transformations and New Landscapes

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Χωρικές Πολιτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Πολεων

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Σπουδές Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: Προκλήσεις και προοπτικές

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Κατεβάστε αρχείο


Παρακαλώ περιμένετε...