Χωρικές ανισότητες και ερμηνευτικοί παράγοντες της γεωγραφικής κατανομής του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα

Συγγραφέας άρθρου:

Καλογήρου Σταμάτης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 15


Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εντοπίσει τις χωρικές ανισότητες στο μέσο δηλωθέν εισόδημα στον ελλαδικό χώρο και να παρουσιάσει ένα χωρικό μοντέλο εκτίμησης του εισοδήματος αυτού. Η έρευνα αφορά τους Δήμους και Κοινότητες της Ελλάδας με δεδομένα από την Απογραφή Πληθυσμού του 2001 και τις φορολογικές δηλώσεις εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2001. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιούνται κλασικές και σύγχρονες μέθοδοι εξερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης. Από την εξερευνητική ανάλυση προκύπτει η αναμενόμενη διαφοροποίηση μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών όσον αφορά το μέσο δηλωθέν εισόδημα. Οι περιοχές με τα υψηλότερα εισοδήματα είναι τα βόρεια προάστια της Αθήνας και το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Από την ερμηνευτική ανάλυση προκύπτει ότι ο κύριος παράγοντας που προσδιορίζει το εισόδημα είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ιδιαίτερα το ποσοστό κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Ο παράγοντας αυτός έχει θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στο μέσο δηλωθέν εισόδημα.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...