Το τσελιγκάτο ως θεσμός διακυβέρνησης των βοσκοτόπων: Μελέτη περίπτωσης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Θεσμοί

αυτοδιαχείριση

βοσκότοποι

κοινά

τσελιγκάτο

Τεύχος :

Αειχώρος 25


Οι βοσκότοποι αποτελούν ένα κλασικό παράδειγμα κοινών πόρων ανοιχτής πρόσβασης, οι οποίοι στις μέρες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης και οδηγούνται σταδιακά στην καταστροφή. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενός αξιόπιστου πλαισίου θεσμικών ρυθμίσεων (ή ‘δομή διακυβέρνησης’) που να αποδίδει δικαιώματα οικειοποίησης του πόρου στα ενδιαφερόμενα μέρη και να παρέχει μηχανισμούς ελέγχου και επιβολής των δικαιωμάτων αυτών. Τέτοιες άτυπες δομές διαχείρισης των βοσκοτόπων αποτέλεσαν, με ιδιαίτερη επιτυχία στο παρελθόν, τα τσελιγκάτα. Η παρούσα εργασία έρχεται να ρίξει φως στο θεσμό αυτό, αντλώντας στοιχεία για την οργάνωση και λειτουργία του από πρόσωπα του τσελιγκάτου Πατουλιάς, στην Αργιθέα Καρδίτσας, που έζησαν το θεσμό και τον θυμούνται.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...