Το παράδοξο της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Συγγραφέας άρθρου:

Κουτσόπουλος Κωστής

Τεύχος :

Αειχώρος 29


Στην εργασία αυτή επιχειρείται να αναδειχθεί και να τεκμηριωθεί η ύπαρξη του προβλήματος της ασυμπτωτικής εξέλιξης του κριτικού-δημιουργικού πνεύματος της περιφεριακής επιστήμης και της συντηρητικής προσέγγισης των δομών λήψης και εφαρμογής αποφάσεων. Παρουσιάζονται οι αντιφατικές διαχρονικές εξελίξεις στην περιφερειακή επιστήμη και στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες δημιούργησαν το παράδοξο της περιφερειακής ανάπτυξης στην χώρα μας τόσο ως προς τον τρόπο θεώρησης του χώρου και της ανάπτυξης όσο και και των μεθόδων αντιμετώπισης της. Ενώ η περιφερεική επιστήμη εξελίχθηκε και συνεχίζει να εξελίσεται, οι θεραπεύοντες την πρακτική πλευρά της ανάπτυξης, είτε ως λήπτες αποφάσεων είτε ως διοικητικός/υποστηρικτικός μηχανισμός, παρουσιάζουν διαχρονικά μια απρόσμενη για ανεπτυγμένη χώρα προσήλωση σε προσεγγίσεις και πρακτικές του παρελθόντος. Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ένα προβλήμα που ταλανίζει την ανάπτυξη στην χώρα μας,το παράδοξο της ανάπτυξης, εδραιώνεται απειλητικά καθηλώνοντας κάθε προσπάθεια της χώρας να προχωρίσει σε μία σωστή, χωρίς ανισότητες και αποδοτική ανάπτυξη.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...